uten navn5  
-   Nokkel-ferdig AS tilbyr boligprosjekter med ferdig opparbeidete tomter for salg

-   Boligen kan kjøpes med tomt etter bustadsføringslova på prospekt,man har da selv større
     innvirkning på utformingen innvendig på  boligen, når det gjelder, valg av fliser,
     farger eller type trapp etc

-   Boligen kan kjøpes når den er ferdigstillt og selger overtar boligen med tomt etter avhendingloven

- Våre prosjekter blir som regel solgt av Dnbnor-eiendom eller eiendomsmegler 1

2Lindebergv